سال 95منطقه 8 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
اجراي طرح پل روگذر خيابان امام خميني
اجراي طرح پل روگذر خيابان امام خميني
اجراي طرح پل روگذر خيابان امام خميني
اجراي طرح پل روگذر خيابان امام خميني
اجراي طرح پل روگذر خيابان امام خميني نام پروژه
1081101001 کد پروژه
نيك انديش نام پيمانکار
2400000000 مبلغ اوليه پيمان
93 مدت پيمان
88/48794 شماره پيمان
88/04/25 تاريخ تحويل زمين
2400000000 مبلغ کلی پيمان
  معرفی پروژه ها