سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
نظارت كارگاهي بر اجراي پروژه باغ گلدسته
نظارت كارگاهي بر اجراي پروژه باغ گلدسته
نظارت كارگاهي بر اجراي پروژه باغ گلدسته
نظارت كارگاهي بر اجراي پروژه باغ گلدسته
نظارت كارگاهي بر اجراي پروژه باغ گلدسته نام پروژه
1031072003 کد پروژه
مهندسين مشاورهرازراه نام پيمانکار
1,336,608,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
548 روز مدت پيمان
شماره پيمان
تاريخ تحويل زمين
1,336,608,000 ريال مبلغ کلی پيمان